Kuidas hoitakse ja säilitatakse Jõhvi ajalugu?

Jõhvi, Virumaa süda, kannab endas aastasadade pikkust rikkalikku ajalugu ja kultuurilist pärandit. Selle linna areng on olnud tihedalt seotud mõjukate isiksuste, oluliste sündmuste ning kultuuriliste elementidega. Selle kõige jäädvustamine ja säilitamine on saanud võimalikuks tänu mitmetele olulistele institutsioonidele, peamiselt muuseumidele.

Muuseumitel on tähtis roll kanda

Jõhvi muuseumid toimivad kui ajaloolised valvurid, kes hoiavad väärtuslikku minevikku ja kultuuripärandit elus. Need institutsioonid võimaldavad linnal ühendada minevikku olevikuga, võimaldades inimestel mõista oma päritolu ja kogukonna arengut.

Jõhvis on mitmeid muuseume, mis kajastavad piirkonna ajalugu, kultuuri ja pärandit erinevatest vaatenurkadest. Mõned Jõhvi olulisemad muuseumid hõlmavad:

Jõhvi muuseum:

See muuseum keskendub kohalikule ajaloole, kultuurile ja traditsioonidele. Seal võib leida eksponaate, mis räägivad linna arengust, tähtsatest isikutest, traditsioonidest ja muust Jõhvi piirkonnaga seotud olulisest.
Jõhvi Kontserdimaja ja galerii:
Kontserdimaja võib toimida ka kunstigaleriina, kus eksponeeritakse nii kohalike kui ka rahvusvaheliste kunstnike loomingut. Seal võivad toimuda näitused, kontserdid ja muud kultuurisündmused.

Jõhvi Mihkli kirik ja selle muuseum:

Jõhvi kirikul võib olla oma muuseum, kus säilitatakse kiriku ajalugu ja esemeid seotud usuliste sündmustega.
Need muuseumid võivad pakkuda külastajatele erinevaid väljapanekuid, hariduslikke programme, ekskursioone ja sündmusi, mis kajastavad nii Jõhvi kui ka selle ümbruskonna olulisemaid aspekte. Lisaks neile võib olla ka teisi väiksemaid muuseume või kultuurikeskusi, mis käsitlevad spetsiifilisemaid teemasid või valdkondi.

Jõhvi muuseumirollid ja täpsemad tegevused

Arhiivide säilitamine: Muuseumid hoiavad hoolega arhiive, mis sisaldavad olulisi dokumente, fotosid, kirjavahetusi ja muud ajaloolist materjali. Need arhiivid on väärtuslikud allikad, mis aitavad rekonstrueerida minevikusündmusi ning mõista linna kujunemislugu.

Näitused ja näitustekogude haldamine: Muuseumid korraldavad näitusi, mis toovad esile Jõhvi kultuurilist mitmekesisust, olulisi sündmusi ja mõjukaid isikuid. Lisaks haldavad nad kogusid – olgu selleks kunstiteosed, arheoloogilised leiud või ajaloolised esemed -, mis rikastavad linna kultuurilist palet.

Viimane korraldatud näitus toimus möödunud aasta detsembrikuus, kus toimus Jõhvi Mihkli kirikus, Eesti Piibliseltsi korraldatud jõulumarkide näitus. Tuntud Eesti kunstnike Jüri Arraku, Epp Maria Kokamäe, Tiina Sildre jt kõrval oli Eesti Piibliselts kasutatud jõulumarkide kujundamisel ka Küprose, Armeenia, Jaapani ja teiste välismaa autorite töid. Jõulumarkidel oli kujutatud ka mitmeid Eesti kirikutes asuvad vitraaže ja kunstiteoseid. Need polnud üksnes kui maksevahendid jõulukaardi saatmiseks, vaid kohe omamoodi ilusad kingitused.

Haridus- ja koolitusprogrammid: Muuseumid pakuvad haridusprogramme, mis on suunatud kohalikele koolidele ja üldsusele. Need programmid aitavad levitada teadmisi Jõhvi ajaloost ja kultuuripärandist, kaasates inimesi läbi õppekäikude, loengute ja praktiliste tegevuste.

Digitaalne säilitamine: Kaasaegsel ajastul on muuseumid hakanud panustama ka digitaalsesse säilitamisse. Virtuaalnäitused, veebipõhised arhiivid ja interaktiivsed platvormid laiendavad Jõhvi ajaloo ja kultuuri kättesaadavust laiemale auditooriumile.

Kogukonna kaasamine: Muuseumid on ka kogukonna keskused, pakkudes ruumi kohtumisteks, seminarideks ja kultuurisündmusteks. Need kohad ühendavad inimesi ja loovad platvormi kogukonna sidususe ja identiteedi tugevdamiseks.

Muuseumite olulisus tulevikuvõtmes

Muuseumid on võtmeks mitte ainult mineviku säilitamisel, vaid ka linna tuleviku kujundamisel. Jõhvi muuseumide tegevused ja rollid annavad aluse järgnevatele põlvkondadele parema arusaama ja sügavama sideme loomiseks oma kodulinnaga.

Nii, et kui jalutame läbi nende hoonete, kaasates end lugudesse ja eksponaatidesse, peegeldub meile Jõhvi ajaloo ja kultuuri rikkus ning muuseumid on sild mineviku ja tuleviku vahel.

Back To Top